Klasična Idrijska Fotografija

Ko se pripeljemo v Idrijo po glavni cesti iz ljubljane/Godoviča nad glavnim križiščem zagledamo cerkev sv. Antona s kalvarijo.

Sveti Anton Padovanski je bil zavetnik rudarjev pred mnogimi nesrečami, ki so jim bili vsakodnevno izpostavljeni pri delu v jami. Na hribu so rudarji najprej postavili znamenje s svetnikovo podobo, nato leseno kapelico, leta 1678 pa je bila zgrajena že današnja cerkev. Leta 1766 je bila zgrajena Kalvarija s 13 kapelicami, postajami Križevega pota ter večjo zgornjo kapelo. Leta 1805 so k cerkveni fasadi prizidali še zvonik. Notranjost cerkve svetega Antona je narejena po pravilih podeželske baročne arhitekture. Kiparski in slikarski izdelki na oltarjih cerkve so delo domačih podobarjev iz 19. stoletja. Leta 1837 je mojster Luka Čeferin naredil veliki oltar. Cerkev in Kalvarija nudita čudovite razglede na mesto in njegovo okolico. Sta priljubljeni točki za krajši sprehod ter zbirališče meščanov, mladine in romarjev.


Komentarji